Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył karę administracyjną na Gminę Osięciny za nieosiągnięcie w roku 2020 wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użytku i recyklingu frakcji odpadów komunalnych:

  • papieru
  • metali
  • tworzyw sztucznych i szkła

Wymagany poziom recyklingu w 2020r. wynosił 50%. Mieszkańcy gminy wysegregowali 41,53% masy odpadów komunalnych. Polska jest zobligowana do spełniania unijnych wymogów osiągania wymaganych poziomów recyklingu. W celu uniknięcia kar należy w gospodarstwach domowych prawidłowo segregować i dążyć do zmniejszania masy odpadów komunalnych.

W związku z groźbą nakładania kolejnych kar proszę mieszkańców gminy o prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.

Skip to content