Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Basen dla osób chętnych za 2 zł

Sty 27, 2023 | Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 25.01.2023r. została zawarta umowa na udostępnianie basenów krytej pływalni w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla wszystkich osób zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny. Usługa będzie realizowana w okresie od dnia 28.01.2023r. do dnia 12.02.2023r. w godzinach od 800 do 2000. Osoby chcące skorzystać z usługi basenu płacą w kasie pływalni 2 zł, co uprawnia do jednorazowego pobytu dziennie przez 90 minut. Za przekroczenie limitu, koszt w wysokości 20 groszy za każdą przekroczoną minutę pokrywany jest przez osobę zainteresowaną.

Ważne!! W kasie należy okazać się dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Skip to content