Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach  informuje, że w dniu 27 czerwca 2024r. została zawarta umowa na udostępnianie basenów krytej pływalni w Radziejowie przy ul. Kościuszki 58 dla dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 3 do 25 r.ż., zamieszkałych na terenie gm. Osięciny (dzieci do 13 r.ż. wyłącznie pod ścisłą opieką rodziców lub opiekunów). Usługa będzie realizowana w okresie od dnia 29.06.2024r. do dnia 1.09.2024r. w godzinach od 800 do 2000 .

Dzieci i młodzież chcące skorzystać z usługi basenu płacą gotówką w kasie pływalni 3 zł, co uprawnia do jednorazowego pobytu dziennie przez 90 minut. Za przekroczenie limitu, koszt w wysokości 30 groszy za każdą przekroczoną minutę pokrywany jest przez osobę zainteresowaną.

Ważne!! W kasie należy okazać legitymację szkolną.

Skip to content