Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta wprowadza nowe jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, którymi obsługą będzie zajmowało się Centrum Usług Wspólnych w Osięcinach od dnia 26 września 2022 roku.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Osięcinach pod linkiem:Wniosek o dodatek do źródeł ciepła lub bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy – Centrum Usług Wspólnych pokój nr 23.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,
w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo

  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).


Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).


Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek osoby reprezentującej gospodarstwo domowe.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

  2. 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

  3. 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

  4. 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wniosek o dodatki będzie można złożyć:

1) w formie pisemnej w Centrum Usług Wspólnych w godz.: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku w pok. nr 23.

2) w formie pisemnej wysyłając wniosek na adres: Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

3) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:/041104/SkrytkaESP

Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony
z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Skip to content