Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

DODATEK WĘGLOWY- Złóż wniosek

Sie 17, 2022 | Aktualności

Urząd Gminy w Osięcinach informuje, że od dnia 17.08.2022r. można składać wnioski o dodatek węglowy.

Wzór wniosku możecie Państwo pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Osięcinach pod linkiem: Wzór wniosku o dodatek węglowy

lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

Komu przysługuje dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Ważne!

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jaka jest wysokość dodatku węglowego

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych

Jaki jest termin na złożenie wniosku o dodatek

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Gdzie będzie można złożyć wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć:

1) w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Osięciny w godz.: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku w pok. nr 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27.

2) w formie pisemnej wysyłając wniosek na adres: Urząd Gminy Osięciny, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny

3) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu: /041104/SkrytkaESP

Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Wzór wniosku o dodatek węglowy – pobierz

Sekretarz Gminy Osięciny

Monika Fabisiak

 

 

Skip to content