Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Dofinansowanie drogi gminnej

Maj 26, 2022 | Aktualności

Dnia 25 maja 2022 roku została podjęta Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o rozstrzygnięciu naboru wniosków i rozdysponowania środków finansowych na budowę  i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 roku. Gmina Osięciny pozyskała środki finansowe w wysokości 83 520,00 zł na zadanie dotyczące  przebudowy drogi gminnej nr 180306 C Karolin Borucin o łącznej długości 0,870 mb. Przebudowa odcinka polegała będzie na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z mieszkanki mineralno – bitumicznej o grubości 6 cm. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2022 roku.

 

Skip to content