Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

 

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” w Pocierzynie, które jest organem prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II i Niepubliczne Przedszkole w Pocierzynie otrzymało dotację w ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” – edycja 2021.

       W tegorocznej edycji do Fundacji wpłynęły 74 wnioski. Dotacje przyznano 19 organizacjom. Projekty oceniała 3-osobowa Komisja Konkursowa złożona z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU. Przyznanie dotacji jest dla naszej organizacji dużym wyróżnieniem.

        Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją Moc Cudów, która pomagać będzie w organizacji działań projektowych na każdym etapie trwania projektu oraz  w opiece nad osobami niepełnosprawnymi podczas zajęć i warsztatów. Fundacja nieodpłatne udostępni również alpaki na zajęcia z alpakoterapii. Fundacja Moc Cudów powstała we wrześniu 2020 roku. Założyciele fundacji są rodzicami dziewczynki z niepełnosprawnością. Misją fundacji jest dotarcie do wszystkich rodziców i dzieci niepełnosprawnych, którzy chcą się rozwijać i wierzą, że mogą pokonać swoje ograniczenia. Fundacja chce tworzyć miejsca gdzie każdy będzie mógł się realizować. Jednym z głównych celów statutowych fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom i opiekunom.

        Ponadto w projekt włączy się Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole w Pocierzynie oraz Klub Seniora „Pogodni” działający przy Stowarzyszeniu.

            Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie ich rodzin poprzez zorganizowanie innowacyjnych zajęć i warsztatów w okresie od 1.08.2021 do 01.02.2022. 

            Realizacja projektu wynika z potrzeb osób z niepełnosprawnością.

            Beneficjentami  projektu będą:

1. Dzieci z niepełnosprawnością w wieku szkolnym z niepełnosprawnością 12 dzieci (2 grupy).

2. Osoby niepełnosprawne w wieku od 15+ 8 osób (2 grupy).

3. Rodzice/opiekuni prawni osób niepełnosprawnych – 10 osób.

            W ramach projektu przewiduje się:

1. Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży. Zorganizowane zostaną zajęcia z  muzykoterapii, integracji sensorycznej, dogoterapii, Warsztaty „Savoir na co dzień”, terapia tańcem, alpakoterapia, hipoterapia, refleksoterapia, zabiegi terapeutyczne. Zajęcia poprowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć.

2. Zorganizowanie warsztatów i spotkań dla rodziców. Odbędą się indywidualne konsultacje z psychologiem, warsztaty motywacyjno-aktywizacyjno-rekreacyjne, refleksoterapia, zabiegi fizjoterapeutyczne, zajęcia ZUMBA.

3. Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego do Ranczo pod Olszyną.

Bezpośrednimi celami projektu są:

1.      Zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.

2.      Zorganizowanie innowacyjnych zajęć i warsztatów dla osób niepełnosprawnych.

3.      Zorganizowanie warsztatów dla rodziców/opiekunów prawnych osób z  niepełnosprawnością.

4.      Poprawa komfortu psychicznego rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych.

5.      Zwiększenie świadomości rodziców na temat ich roli w wychowaniu dziecka z niepełnosprawnością.

6.      Integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

            Dziękujemy Fundacji PZU za przyznane wsparcie, mamy nadzieję, że poprzez realizację projektu zwiększy się samodzielność, sprawność i aktywność społeczna uczestników projektu, poprawi się komfort psychiczny rodziców oraz integracja osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

 

Anna Dzioba

Koordynator projektu

Skip to content