Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

W dniu 14 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy Osięciny złożył dwa wnioski o dofinansowanie dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Pierwszy wniosek dotyczył zadania pod nazwą Remont dróg gminnych nr 180228 C Osięciny – Borucin i nr 180213 C Bilno – Pilichowo. Długość remontowanych odcinków to 8,463 km. Wartość kosztorysowa zadania to kwota w wysokości 3 112 186,49 zł. Drugi złożony wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dotyczył Remontu ciągu dróg gminnych nr 180206-207 C Kościelna Wieś – Krotoszyn – Miechowice o łączne długości 6,047 km. Wartość inwestycji to kwota w wysokości 2 010 901,79 zł.

W ramach remontu zostanie wykonana nakładka z mieszanki mineralno – bitumicznej

Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy termin realizacji w/w inwestycji przewiduje się na rok 2021.

Skip to content