Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

II etap Powiatowej Olimpiady Matematycznej pod patronatem Wójta Gminy Osięciny

Lis 30, 2020 | Aktualności

Dnia 24 października 2020 roku odbył się II etap  Powiatowej Olimpiady Matematycznej pod patronatem Wójta Gminy Osięciny zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” w Pocierzynie. Projekt współfinansowany był z środków otrzymanych z Fundacji mBanku.

      Celem Olimpiady było:

 • rozwijanie i poszerzanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 • poszerzanie wiedzy matematycznej i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów,
 • lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty,
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy matematycznej w praktyce,
 • stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia,
 • motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym,
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach ponadpodstawowych,
 • pokazywanie piękna matematyki poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów,
 • zachęcanie innych do podejmowania tego typu inicjatyw,
 • promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół.  

      W II etapie udział wzięło udział 18 uczniów klas VII-VIII z 8 szkół podstawowych. Uczniowie napisali test trwający 60 minut, składający się z 10 zadań zamkniętych. Komisja po sprawdzeniu prac wyłoniła trzech finalistów zajmujących kolejno miejsca od I – III.

      Wyniki przedstawiają się następująco:

 • I MIEJSCE – Sebastian Stasiak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie
 • II MIEJSCE – Żywiczka Dominik – Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli
 • III MIEJSCE – Chypciński Bartosz – Szkoła Podstawowa w Kąkowej Woli

      Na uroczystym  podsumowaniu Olimpiady zostały ręczone narody za zajęcie miejsc od I – III, nagrody  pocieszenia i dyplomy dla wszystkich uczestników oraz podziękowania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do Olimpiady.

      Dziękujemy wszystkim za udział, a zwycięzcom II etapu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Dziękujemy Fundacji mBanku za przyznanie dotacji na organizację przedsięwzięcia. Z dotacji sfinansowane zostały nagrody rzeczowe: TABLET (I miejsce), SMARTFON (II miejsce), SMARTWATCH (III miejsce), kalkulatory naukowe dla wszystkich uczestników spoza podium. Zwycięzcy otrzymali również książki sfinansowane ze środków Stowarzyszenia. Dla wszystkich uczestników i ich opiekunów przygotowany został poczęstunek.

      Serdeczne podziękowania składamy również na ręce Pana Jerzego Izydorskiego  Wójta Gminy Osięciny z objęcie patronatem Olimpiady.

      Podziękowania składamy również Pani Marii Adamczewskiej i Pani Marzenie Fabisiak za przygotowanie Olimpiady.

Anna Dzioba

Koordynator projektu

Skip to content