Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Na wniosek Wójta Gminy Osięciny z dnia 11.07.2022r. Zarządzeniem nr 140/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  z dnia 15 lipca 2022r. (wpływ do Urzędu Gminy 19.07.2022r.) została powołana Komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne- grad w Gminie Osięciny w 2022r. Od dnia 20.07.2022r. Gminna Komisja dokonuje szacunków strat spowodowanych przez grad w uprawach.

Ze względu na zbliżający się termin żniw Komisja nie informuje rolnika o czasie wykonywania oględzin oraz nie wymaga obecności rolnika.

Komisja będzie opierać się na danych uzyskanych z zakładów ubezpieczeniowych

DOC210722
Skip to content