Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach informuje, że dzieci w wieku od 3 do 25 lat (dzieci do lat 13 wyłącznie pod ścisłą opieką rodziców lub opiekunów) i zamieszkałych na terenie gminy Osięciny, mogą korzystać z basenu krytej pływalni w Radziejowie, ul. Kościuszki 58.

Dzieci i młodzież płacą gotówką w kasie pływalni 2 zł., co uprawnia ich do jednorazowego pobytu dziennie przez 60 minut za okazaniem legitymacji ucznia, studenta lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Z usługi można korzystać do dnia 31 sierpnia 2021r. w godzinach od 8:00 do 20:00.

 

Krystyna Pawlak

Skip to content