Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

W dniu 31 marca 2022 roku Wójt Gminy Osięciny wydał ZARZĄDZENIE NR 410/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu w 2022 r. Na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 60.000,00 zł

Wnioski konkursowe należało złożyć w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Osięcinach.

Ogłoszenie o konkursie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Osięcinach, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W dniu 21.04.2022 r o godz. 12.00 komisja powołana przez Wójta Gminy do rozstrzygnięcia konkursu stwierdziła, że nie wpłynął żaden wniosek konkursowy.

Z powodu braku ofert konkurs został unieważniony.

Skip to content