Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Zgłoś suszę rolniczą

Szanowni Rolnicy, Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych suszą za pomocą aplikacji "Susza". Uwaga: Tylko posiadacz gospodarstwa może zgłosić szkodę rolniczą. Wniosek zostanie rozpatrzony, jeśli będzie potwierdzony podpisem...

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1793-01-23

Maj 27, 2020

W myśl konwencji podziałowej podpisanej w Petersburgu dnia 23 stycznia 1793 r. między Rosją a Prusami oraz traktatu rozbiorowego zawartego na sejmie grodzieńskim we wrześniu 1793 r. ustaliły się granice II rozbioru Polski. Pod okupacją pruską znalazły się prawie całe Kujawy. Województwo brzesko – kujawskie weszło w skład utworzonej prowincji Prus Południowych (Südpreussen). Województwa zastąpiono departamentami, a organami władz administracyjno – skarbowych były na wzór pruski – kamery, sądowych – rejencje. Kujawy podporządkowano departamentowi i kamerze w Łęczycy a od 25 maja 1793 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Podlegało im 27 powiatów, w tym trzy powiaty z województwa brzesko – kujawskiego: brzeski, kowalski i radziejowski. W połowie 1795 r. powołano rejencję w Płocku z tymczasową siedzibą w Toruniu; podlegały jej także wymienione wyżej powiaty. Po II rozbiorze Polski Osięciny znalazły się w granicach departamentu łęczyckiego a potem piotrkowskiego, powiatu brzesko – kujawskiego.

Źródła:
xxx – M. Kallas, Z przeszłości administracyjnej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (od rozbiorów do utworzenia województwa włocławskiego), „Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie”, Seria A, Włocławek 1978, s. 193-212.
xxx – Województwo włocławskie. Monografia regionalna. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. T. Olszewski, Łódź – Włocławek 1982. s. 164.
xxx – J. Cybertowicz, J. Kołtuniak, Z dziejów Osięcin i okolic, Osięciny – Włocławek 2006


Jan Cybertowicz

Skip to content