Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1816-01-16

Maj 27, 2020

Aktem Namiestnika z dnia 16 I 1816 r. wprowadzono jednostkę administracyjną pośrednią między województwem a powiatem – obwód. W województwie mazowieckim z powiatów: brzeskiego, radziejowskiego i kowalskiego utworzono obwód kujawski. Siedzibą komisarza obwodowego stał się Włocławek a nie Brześć Kujawski. Dekretem z dnia 12 I 1830 r. Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji komisarza obwodowego znowu przeniesiono do Brześcia Kujawskiego. Na mocy postanowienia z 15 VIII 1836 r. siedzibę obwodu ponownie i ostatecznie przeniesiono z Brześcia Kujawskiego do Włocławka. Od 16 I 1816 r. Osięciny znajdowały się w granicach województwa mazowieckiego, obwodu kujawskiego, powiatu brzeskiego.


Żródła:

xxx – M. Kallas, Z przeszłości administracyjnej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (od rozbiorów do utworzenia województwa włocławskiego), “Zapiski Kujawsko – Dobrzyńskie”, Seria A, Włocławek 1978, s. 193-212.

xxx – Województwo włocławskie. Monografia regionalna. Zarys dziejów, obraz współczesny, perspektywy rozwoju, red. nauk. T. Olszewski, Łódź – Włocławek 1982. s. 164.

xxx – J. Cybertowicz, J. Kołtuniak, Z dziejów Osięcin i okolic, Osięciny – Włocławek 2006

 

Jan Cybertowicz

Skip to content