Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1825-01-10

Maj 27, 2020

Komisarz Wojewódzki Delegowany w Obwód Kujawski (Wydział Oświecenia we Włocławku) w odpowiedzi z dniu 10 stycznia 1825 r. na ubiegłoroczny raport burmistrza Osięcin Adamieckiego informujący, że w Osięcinach przestała działać szkoła elementarna oświadczył, że szkoły takie muszą działać we wszystkich miastach rządowych i prywatnych. W związku z tym, że w dniu 24 grudnia 1823 r. Osięciny otrzymały prawa miejskie polecił burmistrzowi zapoznać się z przepisami zamieszczonymi w Dzienniku Wojewódzkim nr 60 i wspólnie z dziedzicem i księdzem proboszczem wznowić działalność szkoły elementarnej. Szkoła elementarna w Osięcinach działała jeszcze w ostatnim trzyletnim okresie od 1819 do 1822 r. i na podstawie jej działalności miał być sporządzony protokół organizacyjny, rozkład składek na znaczniejszych obywateli, którzy mieli podpisać własnoręcznie zgodę na płacenie tych składek i ustalone wynagrodzenie dla nauczyciela na najbliższe trzy lata. Żeby trochę złagodzić obciążenia płacących na szkołę w piśmie tym była sugestia, żeby właściciel miasta jako dbający o swoich ludzi wydzielił dla nauczyciela ogród i przydzielił drewno na opał. Miał być też powołany nowy Dozór Szkolny. Komisarz Obwodu zapewnił, że po otrzymaniu wszystkich dokumentów, na co wyznaczył 15 dni, postara się o zdolnego i moralnego nauczyciela.

Źródła:
xxx – J. Cybertowicz, J. Kołtuniak, Z dziejów Osięcin i okolic, Osięciny – Włocławek 2006


Jan Cybertowicz

Skip to content