Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1854-01-28

Maj 27, 2020

W 1853 r. Naczelnik Powiatu Włocławskiego zaproponował dziedzicowi dóbr Osięciny – Józefowi Skarbkowi zorganizowanie Stacji Stadnej Ogierów. Jako powód organizowania takich stacji podano możliwość pokrycia klaczy u okolicznych włościan. Już w połowie sierpnia 1853 r. Józef hr. Skarbek wyraził zgodę na zorganizowanie w 1854 r. w jego dobrach Stacji Stadnej. Pismem z dnia 16/28 stycznia 1854 r. Naczelnik Powiatu Włocławskieg powiadomił Józefa hr. Skarbka, że Wydział Stada Rządowego Koni w Janowie prześle do Stacji w Osięcinach 6 ogierów.


Źródła:
xxx – Archiwum Państwowe we Włocławku, Naczelnik Powiatu Włocławskiego 1811-1866, sygn. 504.


Jan Cybertowicz

Skip to content