Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1864-02-04

Maj 27, 2020

Po upadku powstania styczniowego zaborca zastosował represje, rusyfikację, konfiskował majątki szlacheckie, wprowadził stan wojenny oraz nałożył kontrybucje na miasta i wsie. Rozporządzeniem Naczelnika Wojennego Oddziału Bydgosko-Warszawskiej Drogi Żelaznej ściąganiem nałożonych kar na właścicieli majątków ziemskich w gminie Osięciny zajmował się burmistrz Osięcin a zarazem wójt gminy Osięciny Karol Pawłowski. Według listy sporządzonej przez niego w dniu 25 stycznia/4 lutego 1864 r. kontrybucja wojenna nałożona na gminę Osięciny wynosiła łączne 2812 rubli. Poszczególni właściciele ziemscy płacili jak niżej:L.p.


Dobra


Właściciel


suma


1


Józef hr. Skarbek


504 r. s.


2


Jarantowice


Roman Biesiekierski


234 r. s.


3.


Bełszewa


Kazimierz Gąsiorowski


210 r. s.


4.


Zagajewice


Bogusław Kunkiel


126 r. s.


5.


Sadłużek


Stanisław Markiewicz


126 r. s.


6.


Żakowice

i Lekarzewice


Aleksander Jabłoński


198 r. s.


7


Osłonki


Tadeusz Dzierzbicki


126 r. s.


8


Wola Skarbkowa


Antoni Kolbe


64 r. s.


9.


Borucin


Adam Gostomski


198 r. s.


10.


Borucinek


Nepomucen Kłobukowski


234 r. s.


11.


Kościelna Wieś


Tomasz Zieliński


792 r. s.

   
Razem


2812 r. s


Józef hr. Skarbek ze swoich dóbr płacił łącznie 504 r. s., z czego na poszczególne majątki przypadało: Osięciny folwark – 126 r. s., Bartłomiejowie folwark – 72 r. s., Samszyce folwark – 126 r. s., Powałkowice folwark – 144 r. s., Karolin osada – 18 r. s. i Kopanina osada 18 r. s.

Wyjątkowo wysoką kontrybucję zaborca nałożył na pułkownika Tomasza Zielińskiego, właściciela dóbr Kościelna Wieś. Wynikło to z dodatkowej kary nałożonej na dziedzica Kościelnej Wsi za udzielenie schronienia powstańcom w swoich dobrach na przełomie lat 1863/64 r.

Kontrybucja wojenna nałożona w 1864 r. na miasto Osięciny wynosiła 50 r. s. Kontrybucje płaciło również duchowieństwo.


 

Źródła:

xxx – Archiwum Państwowe we Włocławku, Naczelnik Powiatu Włocławskiego 1811-1866, sygn.703, 704, 806.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content