Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1866-11-25

Maj 27, 2020

Wielki uczony, szczególnie w zakresie ekonomii, Fryderyk Florian hr. Skarbek, ojciec Józefa hr. Skarbka, twórcy Wieczystej Fundacji Dobroczynnej Józefa i Karoliny z Popławskich hr. Skarbków w Osiecinach zmarł po dłuższej chorobie w Warszawie 25 listopada 1866 r. Nabożeństwo żałobne odbyło się 27 listopada w kościele Św. Krzyża. Tak jak tego sobie życzył w pogrzebie jego wzięli udział liczni chłopi, młodzież akademicka, artyści dramatyczni, inteligencja, przedstawiciele wszystkich grup społecznych a także jego byli uczniowie. Pochowany został na cmentarzu powązkowskim. Rodzina wystawiła okazały grobowiec dłuta Józefa Manzla.

 


Źródła:

xxx – Szenic S., Cmentarz powązkowski 1851-1890, PIW Warszawa 1982, t.3, s. 163-167, il. 53.

xxx – Bartoszyński K., Kieniewicz S., Skarbek Fryderyk Florian, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.38/1, z. 156, Warszawa – Kraków 1997.

xxx – Wojtowicz J., Fryderyk Florian Skarbek uczony – pisarz – patriota, Toruń 1980.

 Jan Cybertowicz

Skip to content