Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1892-04-17

Maj 27, 2020

W miejscu gdzie obecnie znajduje się w Osięcinach targowica w okresie międzywojennym, wówczas przy Pl. Gen. Hallera 12, znajdował się dom i ogród należący do rodziny Wendołowskich. Dom ten w latach 80 XX w. jako ruina został rozebrany. Według miejscowej tradycji w budynku tym w latach 1853-1864 znajdowała się Stacja Ogierów Rządowych, a później Józef hr. Skarbek podarował go wraz z ogrodem Leopoldowi Wendołowskiemu. Podobno Wendołowski miał się przedstawić jako Józef hr. Skarbek, kiedy kozacy przyjechali wymierzyć karę Skarbkowi za udział w powstaniu styczniowym i został dotkliwie obity. Leopold Wendołowski (5 listopad 1830 r. – 17 kwietnia 1892 r.) pochowany jest na cmentarzu w Osięcinach. Józef hr. Skarbek wystawił mu nagrobek z ładnym, żeliwnym krzyżem na postumencie. Od przodu na postumencie jest napis informujący o dacie urodzin i śmierci a od tyłu „Długoletniemu Przywiązanemu Słudze J.[ózef] K.[arolina] Hr. S.[karbek].” Lata jednak zrobiły swoje. Ostatniej zimy (2008/2009) krzyż się przewrócił. Grób wymaga pilnej renowacji.

 

Źródła:

xxx – Archiwum Państwowe we Włocławku, Akta Gmin Powiatu Nieszawskiego 1808-1944/1945, – Akta Gminy Osięciny lata 1866-1939, sygn. 13, 14 i 15.

xxx – Relacje mieszkańców Osięcin w posiadaniu autora.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

Grób Leopolda Wendołowskiego na cmentarzu w Osięcinach. Zdjęcie zrobione 14 sierpnia 1986 r. przez Radosława Marchwińskiego. Obecnie w posiadaniu autora.

Skip to content