Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1914-06-07

Maj 27, 2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszkach powstała w 1912 r. z inicjatywy proboszcza parafii Kościelna Wieś ks. Ignacego Majewskiego i właściciela majątku Bilno Antoniego Chmielewskiego. Na prezesa wybrano ks. Ignacego Majewskiego a na naczelnika Antoniego Chmielewskiego. Jednostka liczyła 24 strażaków czynnych. W 1913 r. pobudowana została mała strażnica na placu podarowanym przez Wincentego Pakulskiego. Zakupiono również 1 sikawkę ręczną z wężami, 2 beczki do wody, topory, bosaki i wiadra. W dniu 7 czerwca 1914 r. odbyła się uroczystość wręczenia jednostce sztandaru ufundowanego przez okolicznych mieszkańców. W uroczystości tej brała udział jednostka OSP z Osięcin z jej ówczesnym naczelnikiem. Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszkach jako pierwsza przybyła do palących się zabudowań dworskich w Osięcinach, za co w nagrodę dostała 50 rubli. Otrzymaną nagrodę przeznaczono na zakup sprzętu gaśniczego. Największą akcją, w jakiej jednostka uczestniczyła w okresie międzywojennym, był pożar w Ruszkach w 1919 r. Paliła się wtedy cała wieś. Cztery domy spaliły się doszczętnie. Do 1939 r. kolejnymi naczelnikami byli: Wincenty Urbański, Józef Sabok, Stefan Ziemniewicz i Władysław Żernicki. W czasie okupacji jednostka działała pod zarządem niemieckim. Niemcy zniszczyli sztandar z 1914 r.

 

Źródło:

xxx – Złota Księga OSP Ruszki.

 

Jan Cybertowicz

 

Skip to content