Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1918-07-20

Maj 27, 2020

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skarbkowej powstała 20 lipca 1918 r. powołana przez Zarząd Osięcińskiej Straży Ogniowej jako „Skarbkowolski Oddział Osięcińskiej Straży Ogniowej Ochotniczej”. O zorganizowanie Straży Ogniowej w Woli Skarbkowej ubiegała się miejscowa młodzież, a do powstania jednostki doprowadził kierownik szkoły w Woli Skarbkowej Józef Markowski. Zarząd Oddziału w Woli Skarbkowej reprezentowało dwóch członków (prezes i naczelnik), którzy wchodzili w skład zarządu Osięcińskiej Straży Ogniowej. W Skarbkowolskim Oddziałe Osięcińskiej Straży Ogniowej funkcję głównego naczelnika sprawował jednak naczelnik osięcińskiej jednostki Stanisław Lipiński. Jednostka z Osięcin oddziałowi w Woli Skarbkowej wypożyczyła sikawkę ręczną i podręczny sprzęt gaśniczy z zastrzeżeniem zwrotu w wypadku rozwiązania lub przekształcenia go w jednostkę samodzielną. Przekazany sprzęt składowany był w strażnicy, która mieściła się w drewnianej szopie pod strzechą znajdującej się tuż przy szkole. W krótkim czasie oddział w Woli Skarbkowej przekształcił się w samodzielną jednostkę, ponieważ na posiedzeniu Zarządu Osięcińskiej Straży Ogniowej w dniu 3 marca 1923 r. postanowiono wezwać Zarząd Straży Ogniowej w Woli Skarbkowej do zwrotu wypożyczonej sikawki.

 

Źródła:

xxx – Archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach, Księga protokołów za okres 31.10.1900 r. – 15.04.1923 r., t. 1.

xxx – Kronika i księga protokołów OSP w Woli Skarbkowej.

 

Jan Cybertowicz

 

Skip to content