Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1918-09-08

Maj 27, 2020

Pierwsze organizacyjne zebranie Szkoły Powszechnej w Pilichowie odbyło się 8 września 1918 r. w domu włościanina Walentego Brzezińskiego. W dniu tym zebrani rolnicy i robotnicy folwarczni pod przewodnictwem wójta gminy Osięciny i właściciela ziemskiego z Nagórk Lucjana Dąbskiego uchwalili otwarcie szkoły w Pilichowie. Projektodawca tego pomysłu Walenty Brzeziński oddał bezpłatnie własny budynek gospodarczy a zebrani opodatkowali się dobrowolnie na przystosowanie go na potrzeby szkoły. Wójt gminy zadeklarował dla szkoły ławki i przybory szkolne a także zapewnił etat dla nauczyciela.

 

xxx – Opracowano na podstawie rękopisu Franciszka Becińskiego. (Kserokopia w posiadaniu autora.)

 

Jan Cybertowicz

Skip to content