Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin

Klub honorowych dawców krwi "Strażak" organizuje w dniu 20 maja 2023r. w godzinach 10-16 na placu OSP-Osięciny akcje honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin Pani Marianny Lewandowskiej chorej na "Szpiczak Mnogi. Guz kręgosłupa szyjnego" Wszystkich ludzi...

więcej komunikatów »

1923-03-03

Maj 27, 2020

Na posiedzeniu Zarządu OSP w Osięcinach w dniu 3 marca 1923 r. postanowiono upoważnić naczelnika Stanisława Lipińskiego i członka Zarządu Tadeusza Zalewskiego do zawarcia pisemnej umowy z kapelmistrzem orkiestry. Dzień 3 marca 1923 r. uważa się za datę powstania orkiestry strażackiej w Osięcinach.


 

Źródła:

xxx –Księga protokołów OSP w Osięcinach za okres 31.10.1900 r. – 15.04.1923 r., t. 1.

 

Jan Cybertowicz

 

 


Opis fotografii:

Dzień 3 marca 1923 roku uważa się za datę powstania orkiestry strażackiej w Osięcinach. Na zdjęciu : 1. Teodor Jędrzejewski, 2. …………………….., 3. ………………….., 4. Kajtek (?) Skonieczny, 5. Stanisław Chenc, 6. …………………….., 7. Franciszek Kulpa, 8. Czesław Zawadzki, 9. Józef Skonieczny, 10. Jan Drzewucki, 11. ………………….., 12. …………. Koralewski, 13. Kazimierz Lewandowski, 14. …………….. Wojtasik, 15.Henryk Lewandowski. Zdjęcie ze zbiorów autora.

Skip to content