Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

Ważny komunikat dla mieszkańców ul. Malinowej i ul. Olchowej

Urząd Gminy w Osięcinach zaprasza w dniu  7 marca na godzinę 16:00 mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Olchowej i Malinowej na spotkanie z projektantem branży drogowej odnośnie konsultacji projektu zagospodarowania terenu dla zadania: "Przebudowa dróg...

więcej komunikatów »

1923-03-03

Maj 27, 2020

Na posiedzeniu Zarządu OSP w Osięcinach w dniu 3 marca 1923 r. postanowiono upoważnić naczelnika Stanisława Lipińskiego i członka Zarządu Tadeusza Zalewskiego do zawarcia pisemnej umowy z kapelmistrzem orkiestry. Dzień 3 marca 1923 r. uważa się za datę powstania orkiestry strażackiej w Osięcinach.


 

Źródła:

xxx –Księga protokołów OSP w Osięcinach za okres 31.10.1900 r. – 15.04.1923 r., t. 1.

 

Jan Cybertowicz

 

 


Opis fotografii:

Dzień 3 marca 1923 roku uważa się za datę powstania orkiestry strażackiej w Osięcinach. Na zdjęciu : 1. Teodor Jędrzejewski, 2. …………………….., 3. ………………….., 4. Kajtek (?) Skonieczny, 5. Stanisław Chenc, 6. …………………….., 7. Franciszek Kulpa, 8. Czesław Zawadzki, 9. Józef Skonieczny, 10. Jan Drzewucki, 11. ………………….., 12. …………. Koralewski, 13. Kazimierz Lewandowski, 14. …………….. Wojtasik, 15.Henryk Lewandowski. Zdjęcie ze zbiorów autora.

Skip to content