Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1926-11-05

Maj 27, 2020

W okresie międzywojennym Posterunek Policji Państwowej w Osięcinach mieścił się w budynku parterowym przy Placu Gen. Hallera 11 (obecnie ul. Włocławska 1) należącym do Spółdzielni “Jutrzenka”. Komendantem posterunku PP w Osięcinach w latach dwudziestych XX wieku był przodownik p. Andrys. W tym czasie funkcjonariuszem posterunku PP w Osięcinach był Józef Wolenberg. W Osięcinach zameldował się 5 listopada 1926 r. i zamieszkał przy ul Parkowej 1/2 (obecnie ul. Narutowicza). W dniu 24 kwietnia 1935 r. wyprowadził się z Osięcin. Został przeniesiony do Topólki.

 

Źródła:

xxx – APW, Starostwo Powiatowe Nieszawskie w Aleksandrowie z lat 1922-1939, sygn. 7.

xxx – Archiwum Państwowe we Włocławku, Akta Gmin Powiatu Nieszawskiego 1808-1944/1945, – Akta Gminy Osięciny lata 1866-1939, sygn. 13, 14 i 15.

 Jan Cybertowicz

Skip to content