Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1931-04-29

Maj 27, 2020

Od 29 kwietnia 1931 r. komendantem posterunku PP w Osięcinach został Franciszek Ksawery Skrzeczkowski. Mieszkał od strony podwórza w budynku, w który znajdował się posterunek policji. Posterunek Policji Państwowej w Osięcinach mieścił się w budynku parterowym przy Placu Gen. Hallera 11 (obecnie ul. Włocławska 1) należącym do Spółdzielni „Jutrzenka”.

Między budynkami, piętrowym i parterowym, należącymi do Spółdzielni „Jutrzenka” w stronę północną, aż do ul. Targowej (obecnie ul. I Armii W.P.) znajdowała się dość duża działka należąca do spółdzielni, na której tuż przy budynkach było małe podwórko, dalej niewielki ogród, a reszta działki do samej ulicy była nie zagospodarowana. Ten niewielki ogród użytkował przodownik policji Franciszek Skrzeczkowski. W połowie marca 1937 r. Franciszek Skrzeczkowski został przeniesiony na inną placówkę.

 

Źródła:

xxx – APW, Starostwo Powiatowe Nieszawskie w Aleksandrowie z lat 1922-1939, sygn. 7.

xxx – Archiwum Państwowe we Włocławku, Akta Gmin Powiatu Nieszawskiego 1808-1944/1945, – Akta Gminy Osięciny lata 1866-1939, sygn. 13, 14 i 15.

xxx – Relacje mieszkańców Osięcin w posiadaniu autora.

xxx – Głos Nieszawski, Rok VIII, Nr 66 z 20-21 marca 1937 r.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content