Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Akcja honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin

Klub honorowych dawców krwi "Strażak" organizuje w dniu 20 maja 2023r. w godzinach 10-16 na placu OSP-Osięciny akcje honorowego oddawania krwi dla mieszkanki Osięcin Pani Marianny Lewandowskiej chorej na "Szpiczak Mnogi. Guz kręgosłupa szyjnego" Wszystkich ludzi...

więcej komunikatów »

1932-09-11

Maj 27, 2020

W dniu 11 września 1932 r. w Osięcinach odbyła się próba na Państwową Odznakę Sportową. Próby przeprowadziła objazdowa Komisja Powiatowa z porucznikiem Łukomskim – powiatowym komendantem Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego i zastępcą starosty p. Vitkiem na czele. Do próby przystąpiło 80 osób w tym miejscowy Odział Związku Strzeleckiego, straż ogniowa z Osięcin i okolicy, nauczyciele oraz wiele osób nie stowarzyszonych.

 

Źródło:

xxx – Głos Nieszawski, 31(40) z 1 października 1932 r.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content