Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1936-09-04

Maj 27, 2020

“Głos Nieszawski” z 4 września 1936 r. umieścił na swoich łamach dłuższą notatkę na temat KSM w Osięcinach. Przy parafii w Osięcinach działało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży bez widocznego podziału na frakcję żeńską i męską. Zwykle wspólnie brali czynny udział w różnych okolicznościowych uroczystościach religijno patriotycznych. Wspólnie też organizowali akcje charytatywne i życie kulturalno oświatowe. W ramach swojej działalności urządzali wycieczki a także stworzyli amatorski zespół teatralny. KSM w Osięcinach miało własną bibliotekę, która znajdowała się w wikariatce. Opiekunami duchowymi KSM byli księża pracujący w parafii: ks. kan. Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działało w ramach Akcji Katolickiej, którą w latach 1930-32 biskupi powoływali w diecezjach. W skład związków ogólnopolskich wchodziły stowarzyszenia diecezjalne: Katolickie Stowarzyszenie Mężów (KSM), Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (KSK), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ). Dwie młodzieżowe kolumny Akcji Katolickiej (KSMM i KSMŻ) prowadziły własną działalność, posiadały własne władze i strukturę organizacyjną. Organem koordynującym działalność była Naczelna Rada Akcji Katolickiej. KSM w Osięcinach prowadziło bardzo ożywioną działalność. We wrześniu 1936 r. czterech członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Osięcinach udało się rowerami na Jasną Górę.


Źródło:

xxx – Głos Nieszawski, Rok VII, Nr 101 z 4 września 1936 r.

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Męskiej w Osięcinach. Osięciny 25 wrzesień 1932 r. Pośrodku ks. Wincenty Matuszewski. Fot. ze zbiorów Mariana Kielera z Osięcin.

Skip to content