Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1937-10-18

Maj 27, 2020

W dniu 19 czerwca 1937 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców “Jutrzenka” w Osięcinach, na którym dokonano zmiany składu Zarządu. Zarząd w składzie:

1. Franciszek Kabat – prezes zarządu,

2. Saturnin Lamparski – członek zarządu,

3. Józef Woch – członek zarządu

został zarejestrowany w Sądzie we Włocławku w dniu 18 października 1937 r. i działał do wybuchu II wojny światowej.

W 1939 r. Spółdzielnia “Jutrzenka” posiadała duży piętrowy budynek, w którym na parterze znajdował się sklep z kilkoma stoiskami, a na piętrze mieszkała pracownica stoiska tekstylnego Bronisława Zalewska wraz ze swoją siostrą. Na piętrze mieszkał także Naczelnik Poczty z rodziną. Tuż przy piętrowym budynku, w stronę wschodnią, znajdował się parterowy dom. W domu tym od strony ulicy (obecnie ul. Włocławska 1) począwszy od budynku piętrowego była Poczta a za nią pomieszczenia Policji. W końcu domu mieszkał krawiec Machalski. Od podwórza w domu tym mieszkał przodownik policji z rodziną. W granicy wschodniej ściany parterowego domu pobudowany był magazyn ( z 1936 r.) wchodzący dłuższymi ścianami w głąb podwórza. Wszystkie te trzy budynki stoją do dnia dzisiejszego. Pierwszy z nich (piętrowy) został tylko nieznacznie wewnątrz przebudowany, natomiast parterowy zatracił całkowicie swój pierwotny wygląd, ponieważ w latach powojennych zostało dobudowane piętro. Magazyn znajduje się w prawie niezmienionej formie. Za tymi budynkami w granicach przez nie wyznaczonych, aż do ul. Targowej (obecnie ul. I Armii Wojska Polskiego) znajdowała się działka należąca również do Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców “Jutrzenka". Na działce tej przy budynkach było małe podwórze, potem trochę ogrodu a od strony ul. Targowej kawałek nie uprawionej ziemi.

 xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, sygn. 2/128.

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, t. 1, sygn. 1/1, Nr 13.

xxx – Relacja mieszkanki Osięcin Anieli Wysokiej spisanej w dniu 6 lipca 2002 r., (w posiadaniu autora).

 


Jan Cybertowicz

Skip to content