Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1938-03-17

Maj 27, 2020

“Dziennik Kujawski” z dnia 17 marca 1938 r. podaje, że w 1938 r. ożywiła działalność organizacja kupców i rzemieślników w Osięcinach. Na zebraniu w marcu wybrano nowy zarząd w składzie: Marian Libera – prezes, Henryk Kuligowski – wiceprezes i Józef Balcerowski – sekretarz. Do komisji Rewizyjnej powołano Aleksandra Marczaka i Stanisława Płoszaja.

Na tym samym walnym zebraniu zarząd kupców chrześcijańskich w Osięcinach uchwalił jednogłośnie by we wszystkich chrześcijańskich sklepach ludność zaopatrująca się w jakiekolwiek artykuły otrzymywała doraźnie tj. po zapłaceniu rachunku dywidendę w wysokości 1 procent. Miało to na celu odciągniecie kupujących od sklepów żydowskich. Bony na uzyskanie dywidendy wydawał zarząd związku. Udzielali jej kupcy:

– Józef Balcerowski – magazyn bławatów i pracownia czapek,

– Stanisław Stawicki – magazyn bławatów,

– Stanisław Kopczyński – sklep spożywczo-galanteryjny,

– Józef Los – sklep kolonialno-spożywczy i galanteryjny,

– Aleksander Marczak – sklep kolonialno-spożywczy,

– Franciszek Praszyński – sklep żelaza i produkcji żelaznej, skór i farb,

– Marian Rogalski – sklep kolonialno- spożywczy,

– Walenty Kuligowski – sklep gastronomiczny i kolonialno-spożywczy,

– Władysław Studziński – sklep kolonialno-spożywczy,

– Janina Skonieczna – sklep obuwia i galanterii,

– Jan Robotnik – sklep mięsa i wędlin.

– Władysław Jarzyńsk i – piekarnia,

– Józef Przybyłowski – restauracja.


 

Źródła:

xxx – Dziennik Kujawski, Nr 62 z dnia 17 marca 1938 r.

xxx – Dziennik Kujawski, Nr 74 z dnia 31 marca 1938 r. i Nr 108 z dnia 12 maja 1938 r.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content