Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Zgłoś suszę rolniczą

Szanowni Rolnicy, Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych suszą za pomocą aplikacji "Susza". Uwaga: Tylko posiadacz gospodarstwa może zgłosić szkodę rolniczą. Wniosek zostanie rozpatrzony, jeśli będzie potwierdzony podpisem...

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1939-09-06

Maj 27, 2020

W pierwszych dniach II wojny światowej przez okres przeciągającej przez Osięciny fali uciekinierów i ewakuacji wojska polskiego w Domu Ludowym (obecnie remiza OSP Osięciny) zorganizowany był punkt pomocy. Mieszkańcy Osięcin w miarę swoich możliwości przekazywali do punktu produkty żywnościowe, opatrunkowe i tu, przeważnie kobiety, wydawały skromne posiłki, napoje czy udzielały pierwszej pomocy sanitarnej. Przez Osięciny zaczęły przechodzić wielkie rzesze uciekinierów. Szli całymi rodzinami i ciągnęli ze sobą cały swój dobytek a właściwe to co uznali za najważniejsze. Jechali wozami konnymi, było też kilka samochodów ale zdecydowana większość szła pieszo. Na plecach nieśli cały swój dobytek, ciągnęli ze sobą krowy a nawet kozy. W Osięcinach powstał niesamowity rozgardiasz tym bardziej, że wielu mieszkańców nasłuchawszy się okropnych opowieści przekazywanych przez uciekinierów również szykowało się do ucieczki i uciekała.

            Wśród uciekających wytworzyła się niesamowita podejrzliwość. Wszędzie widziano szpiegów. Odbywały się ciągłe awantury i krzyki. Policja z trudem panowała nad sytuacją. Sytuacja pogorszyła się jeszcze, bo 6 września 1939 r. ewakuowała się policja. Nic wiec dziwnego, że w tym samym dniu samorzutnie zawiązała się Straż Obywatelska.

Do Straży Obywatelskiej należeli młodzi ludzie m.in. Ryszard Sikorski, Sylwin Zawadzki, Bolesław Perzyński i inni. Dowódcą był Henryk Kuligowski a jego zastepcą Abram Leszczyński. Zorganizowana była na wzór wojskowy i posiadała nawet broń. Była to broń myśliwska i krótka, którą złożyli zgodnie z zarządzeniem na początku wojny w siedzibie „Sokoła” jej posiadacze. Członkowie Straży obywatelskiej mieli biało czerwone opaski na rękawie i otrzymywali broń na czas pełnienia służby. Głównym zadaniem Straży Obywatelskiej było utrzymanie porządku w czasie przepływu przez Osięciny fali uciekinierów oraz wycofującego się wojska.

 

Źródła:

xxx – S. Górecki, Osięciny, wrzesień 1939, Zeszyty Historyczno – Literackie, z. 3, Osięciny 1994.

xxx – R. W. Sikorski, Moje wspomnienia. Wydanie poszerzone i wzbogacone, Osięciny 2003.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content