Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1945-01-23

Maj 27, 2020

Pierwsi żołnierze Wojska Polskiego pojawili się w Osięcinach 23 stycznia 1945 r. Była to grupa kwatermistrzowska l. Dywizji, która marszem pieszym posuwała się w drugim rzucie Frontu. Jako pierwsza ze składu I Armii Wojska Polskiego na tereny Kujaw wkroczyła 3. DP (dywizja piechoty) posuwająca się wzdłuż Wisły. 7. pułk tej dywizji pod dowództwem mjr Stanisława Russijana pod koniec dnia 22 stycznia wkroczył do Włocławka, gdzie napotkał niespodzianie na opór niemiecki i musiał stoczyć walkę.

Źródła:
xxx – S. Górecki, Osięciny, styczeń 1945, Zeszyty Historyczno – Literackie, z. 4, Osięciny 1995, 15-25.
xxx – B. Dolata, Wyzwolenie Polski 1944–1945, (Działania wyzwoleńcze Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska Polskiego), Wojskowy Instytut Historyczny, Warszawa 1971, s. 154–158.
xxx – M. Litwiak, Dziesięć ognistych dni, Wydawnictwo MON, Warszawa 1977.
xxx – S. Popławski, Towarzysze frontowych dróg, Warszawa 1970, wyd. 3 uzup., Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.


Jan Cybertowicz

Skip to content