Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1945-02-03

Maj 27, 2020

Michał Skonieczny, rzemieślnik w zakresie kowalstwa i budowy powozów konnych, pochodzący z Broniewka, po zawarciu związku małżeńskiego z Pelagią pochodzącą z dużego gospodarstwa w Szostce na przełomie XIX i XX wieku sprowadził się do Osięcin. Przy ul. Żydowskiej kupili dość dużą działkę i od 1903 roku zaczęli budować dom mieszkalny oraz kuźnię. Nieco później powstał jeszcze warsztat budowy powozów. Do dnia dzisiejszego ( ul. T. Kościuszki 33 ) przetrwał tylko dom mieszkalny i część budynku, w którym wytwarzane były powozy konne. W okresie międzywojennym w firmie Michała Skoniecznego pracowało od 6 do 12 pracowników i czeladników. Był to więc duży zakład dający zatrudnienie kilku ludziom. Prawie wszyscy tam pracujący w przyszłości otwierali własne zakłady kowalskie lub byli cenionymi pracownikami w zakładach uspołecznionych. Z wytwórnią powozów Michała Skoniecznego wiąże się ciekawa sprawa. Niedawno otrzymałem, niestety nie do końca potwierdzoną informację, że w powozowni w Łańcucie znajduje się piękny powóz konny z tabliczką: „Wykonał Michał Skonieczny”. Michał Skonieczny zmarł 3 lutego 1945 r. Spoczywa na cmentarzu w Osięcinach.

Źródła:
xxx – Cybertowicz J., Józef Skonieczny – lotnik z Osięcin, „Kronika – Gazeta Radziejowska”, cz. 1 – Nr 12/63 grudzień 2001, s. 10–11, cz. 2 – Nr 1/64 styczeń 2002, s. 8, cz. 3 – 2/65 luty 2002, s. 7.
xxx – Tablica nagrobna na cmentarzu w Osięcinach.


Jan Cybertowicz


Opis fotografii:
Zakład kowalski Michała Skoniecznego. Od lewej: 2. Syn właściciela, 3. Michał Skonieczny (z wąsami) – właściciel zakładu, 4. Syn właściciela, 6. Wacław Majchrowicz – pracownik, 8. Teodor Jędrzejewski – pracownik, 9. Stanisław Skonieczny – syn właściciela, 13. Kazimierz Skonieczny – syn właściciela. Dziewczynki na pierwszym planie od lewej: Czesława Skonieczna (z męża Duszyńska) – córka, Kazimiera Skonieczna (z męża Kłosowska) – córka. (Zdjęcie z archiwum autora.)


Skip to content