Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1946-06-18

Maj 27, 2020

Bezpośrednio po II wojnie światowej powierzchnia ogółem Fundacji   Dobroczynnej Józefa i Karoliny z Popławskich hr. Skarbków w Osięcinach wynosiła 1476,2 ha, w tym 500 ha lasów. Z czterech majątków rolnych wchodzących w skład Fundacji w ramach reformy rolnej zostały rozparcelowane trzy majątki. Majątek Samszyce o ogólnej powierzchni 362,9 ha, z których 216,6 ha lasu przekazano Lasom Państwowym, 12,6 ha wraz z zabudowaniami zostawiono jako resztówkę a resztę rozparcelowano. Z majątku Bartłomiejowice przy resztówce zostawiono 19,5 ha gruntu a resztę rozparcelowano. Majątek Wola Skarbkowa o powierzchni 240,2 ha został rozparcelowany w całości.

Z majątku Osięciny o ogólnej powierzchni 650,7 ha przydzielono do Państwowego Nadleśnictwa Włocławskiego 310,7 ha lasu, a resztę pozostawiono w posiadaniu Skarbu Państwa jako ośrodek kultury rolnej. Po odłączeniu lasu majątek Osięciny zajmował powierzchnię 340 ha ogółem, w tym: gruntów ornych – 325 ha, łąk – 9 ha, pastwisk – 2 ha i na 4 ha znajdował się park, podwórze i zabudowania dworskie. W dniu 18 czerwca 1946 r. majątek Osięciny będący pod zarządem Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Aleksandrowie Kuj. został przekazany protokolarnie Dyrekcji Zarządu Państwowych Nieruchomości Ziemskich. Razem z majątkiem przekazane były również należące do Fundacji budynki. 

 

Źródło:

xxx – Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, Wydział Społeczno Administracyjny, Odpis testamentu Józefa Skarbka, sygn. 161.

 

Jan Cybertowicz

 

Skip to content