Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1946-09-05

Maj 27, 2020

Niezmiernie ważnym dniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach był 5 września 1946 r. Odbyło się wtedy nadzwyczajne zebranie Zarządu, na którym był obecny administrator majątku w Osięcinach – Stanisław Ciesielski. Z wyjaśnień udzielonych przez będących przed wojną strażakami: Feliksa Kłosowskiego i Franciszka Kulpę oraz ówczesnego prezesa „Sokoła” mgra Teofila Ossowskiego wynikało, że plac, na którym pobudowana jest sala oraz zmontowany po wojnie barak był przekazany przez administrację Fundacji Dobroczynnej Karoliny i Józefa hr. Skarbków osięcińskim organizacjom w tym OSP i „Sokołowi”. „Sokół”, na krótko przed wojną, został spłacony ze swojego wkładu włożonego w budowę Domu Ludowego. Wobec powyższego, administrator majątku – Stanisław Ciesielski, postanowił nie zmieniać decyzji swojego poprzednika i przekazał plac o powierzchni ok. 0,5 ha łącznie z Domem Ludowym pod opiekę i użytkowanie OSP w Osięcinach. Zaznaczył jednakże, że z placu mają prawo korzystać inne organizacje.

 

Źródła:

xxx – Księgi protokołów OSP w Osięcinach, t. 2-12.

xxx – Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach, t. 1-4.

xxx – Dokumentacja archiwalna i bieżąca Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content