Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

Ważny komunikat dla mieszkańców ul. Malinowej i ul. Olchowej

Urząd Gminy w Osięcinach zaprasza w dniu  7 marca na godzinę 16:00 mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Olchowej i Malinowej na spotkanie z projektantem branży drogowej odnośnie konsultacji projektu zagospodarowania terenu dla zadania: "Przebudowa dróg...

więcej komunikatów »

1946-12-07

Maj 27, 2020

Od dnia 1 grudnia 1946 r. Zarząd Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach zaczął urzędować przy ul. Kilińskiego (obecnie ul. Kilińskiego 10) w Osięcinach w biurze przejętej Filii Spółdzielni Rolniczo Handlowej w Aleksandrowie prowadząc jej działalności, a także przejęte obiekty pofolwarczne wraz z przyległą do nich niewielką ilością ziemi i ogrodami (resztówki), które powstały podczas przeprowadzania reformy rolnej. Majątki rozparcelowano w ten sposób, że parcelacji nie podlegały zabudowania dworskie, przy których zostawiony był odpowiedni areał ziemi jako resztówki przeznaczone na ośrodki kultury rolnej dla Związku Samopomocy Chłopskiej. Na terenie gminy Osięciny rozparcelowane zostały wszystkie majątki przedwojennych właścicieli ziemskich za wyjątkiem majątku Osięciny, Latkowo i Jarantowice, które później weszły w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Osięcinach. Przejęte zabudowania pofolwarczne wraz z ziemią do nich przyległą nazwano “Spółdzielczymi Gospodarstwami Rolnymi” lub zamiennie “Resztówkami”.

W dniu 7 grudnia 1946 r. na kierownika Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach Zarząd przyjął Henryka Lewandowskiego. W kilka dni później na jego wniosek na pomieszczeniu biurowym umieszczono właściwy szyld – Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach.

 


Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcia ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

1. Siew na polu jednego ze Spółdzielczych Gospodarstw Rolnych (Resztówki) należących do Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach. 


2. Henryk Lewandowski – od 7 grudnia 1946 r. kierownik Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach.


Skip to content