Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1947-02-01

Maj 27, 2020

Pierwszym proboszczem po wyzwoleniu Osięcin od 1945 r. był ks. Józef Stańczak. Ks. Józef Stańczak urodził się 29 marca 1900 r. w Słupni, pow. Płock, gmina Bielno. Rodzicami jego byli Jan i (imię nieczytelne) Jasińska małżonkowie Stańczak. Ks. Stańczak po przybyciu do Osięcin przystąpił od razu do organizowania życia parafialnego. Z ważniejszych rzeczy zrabowanych przez okupantów były dzwony. Ks. Stańczak przystąpił do sprowadzenia nowych dzwonów. Dzwony sprowadził, ale dostawca nie wykonał swego dzieła solidnie. Dodał do stopu mniejszej wartości metali, przez co dźwięk dzwonów nie był i nie jest do tej pory „śpiewny”. Sprawą tą ks. Stańczak bardzo się zamartwiał. Znane jest też do tej pory jego retoryczne pytanie: „ciekawe, komu te dzwony zadzwonią jako pierwszemu.” Pierwszym był sam ks. Stańczak. Zmarł nagle na serce w dniu 1 lutego 1947 r. Spoczywa na cmentarzu w Warszawie.


Źródła:
xxx – Archiwum USC Urzędu Gminy w Osięcinach. Akt zgonu 13/47.
xxx – Parafia Opieki Matki Bożej w Osięcinach, Kronika Parafii Osięciny.
xxx – J. Cybertowicz, Kościół w Osięcinach, Zeszyty Historyczno – Literackie, z. 2, Osięciny, październik 1994.


Jan Cybertowicz


Opis fotografii:
01. Ks. Józef Stańczak – proboszcz parafii Osięciny od 1945 r. do 1947 r. (Zdjęcie z opracowania „Kościół w Osięcinach”)


02. Pogrzeb ks. Józefa Stańczaka. Odprowadzony został przez parafian w stronę Szkoły Podstawowej a tam zabrany samochodem przez rodzinę do Warszawy. (Zdjęcie ze zbiorów autora.)


Skip to content