Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1947-09-28

Maj 27, 2020

Po zakończeniu II wojny światowej szkoła powszechna w Ruszkach wznowiła działalność w maju 1945 r. Pierwszą nauczycielką przez kilka miesięcy była Irena Ostrowska. Już od września tego roku Inspektor Szkolny p. Słodowicz na nauczycielkę w Ruszkach mianował Stefanię Lipską (po wyjściu za mąż Kalinowska). W czasie wojny cały sprzęt szkolny uległ rozproszeniu. Gospodarz z Ruszk Jan Koziński wydzielił w swoim domu jedno pomieszczenie, inni gospodarze zrobili 11 ławek i szkoła zaczęła działać. W jednym pomieszczeniu pobierało naukę 85 uczniów w wieku od 7  do 17 lat. W dwa lata później gospodarz z Ruszk Stefan Tomczak przekazał bezpłatnie na rzecz szkoły działkę, na której postawiono drewniany barak przeniesiony z osięcińskiego lasu po niemieckich abtajlungach. W baraku tym zostały wydzielone 2 izby lekcyjne, świetlica i 4 izby mieszkalne. Uroczystego poświęcenia tej szkoły dokonał w dniu 28 września 1947 r. proboszcz parafii Kościelna Wieś ks. prałat Ignacy Majewski w obecności miejscowego społeczeństwa i zaproszonych gości.

 

Źródło:

xxx – Relacja Jadwigi Koźmińskiej, wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruszkach, spisana 18 kwietnia 2005 r., (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz

Skip to content