Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1948-11-10

Maj 27, 2020

We wrześniu 1948 r. Zarząd Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach postanowił otworzyć pierwszą placówkę handlu detalicznego w Osięcinach – sklep żelazny. Miesiąc później otworzono nie tylko sklep żelazny ale także kilka sklepów kolonialnych. W tym czasie Spółdzielnia przejęła restaurację Kazimierza Nędzusiaka znajdującą się wówczas przy placu Stalina.(Obecnie plac Boh. Powstania Warszawy 21). Przejętą restaurację uruchomiono w dniu 10 listopada 1948 r. pod nazwą: Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach “Klub Chłopa” Zakład Gastronomiczny. Dawny jej właściciel po złożeniu podania został przyjęty do pracy jako kierownik restauracji z wynagrodzeniem 17 tys. złotych i całodziennym wyżywieniem. Coraz więcej prywatnych właścicieli sklepów z powodu wysokich podatków i innych utrudnień składało podanie do Spółdzielni z propozycją oddania sklepu. Kolejnym przejętym przez Spółdzielnię był sklep Bolesława Świątkowskiego.

 


Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcia ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 


Opis fotografii:
1. Zdjęcie obrazuje okres późniejszy – początek 60 lat XX w. Za ladą od lewej: 1. Barbara Kwiatkowska (później Gębicka) – bufetowa, 2. Leon Jezierski – kierownik, 3. Helena Fijałkowska.2. Zdjęcie obrazuje okres późniejszy – początek 60 lat XX w. Sala konsumpcyjna.


Skip to content