Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1948-11-19

Maj 27, 2020

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców “Jutrzenka” w Osięcinach w dniu 19 listopada 1948 r. zebrani przyjęli do wiadomości decyzję władz nadrzędnych i politycznych o przyłączeniu Spółdzielni “Jutrzenka” do Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach. W związku z tą sprawą zostało zwołane na dzień 17 grudnia 1948 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Spółdzielni “Jutrzenka”, na którym około 300 członków postanowiło jednogłośnie przyłączyć Spółdzielnię do GS “SCH” w Osięcinach. Założyciel Spółdzielni “Jutrzenka” ks. prałat Ignacy Majewski przedstawił jej historię od powstania w 1913 r. Postanowienie o połączeniu obydwu spółdzielni Sąd wydał 12 sierpnia 1949 r.

 


Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”

xxx – APW, Akta Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego i Sądu Powiatowego we Włocławku z lat 1917-1970, Rejestr Spółdzielni, t.5, sygn. 1/5, Nr 514.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content