Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ogłoszenie Koła RSW Osięciny

Uwaga!  Od dnia 1 Kwietnia 2022 zapraszam po zimowej przerwie, Mieszkańców Gminy Osięciny posiadających Karty Wędkarskie, oraz Członków Koła RSW Osięciny, na połów sportowy, spławikowy do Bartłomiejowic.  Prosimy o stosowanie haczyków...

Ważny komunikat dla mieszkańców ul. Malinowej i ul. Olchowej

Urząd Gminy w Osięcinach zaprasza w dniu  7 marca na godzinę 16:00 mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Olchowej i Malinowej na spotkanie z projektantem branży drogowej odnośnie konsultacji projektu zagospodarowania terenu dla zadania: "Przebudowa dróg...

więcej komunikatów »

1948-11-27

Maj 27, 2020

W dniu 27 listopada 1948 r. delegat Starostwa Powiatowego Aleksandrowskiego inż. Kazimierz Maderski przejął od Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach część resztówki majątku Pocierzyn po przedwojennym właścicielu Franciszku Harenckim i przekazał ją Zarządowi Gminnemu w Osięcinach dla szkoły powszechnej w Pocierzynie. W skład resztówki wchodziło 1,30 ha gruntów ornych I klasy oraz park o obszarze 0,70 ha. Na resztówce znajdowały się trzy budynki: dom mieszkalny (dawny dwór) o wymiarach 14,8 x 10,8 m z bali drewnianych, otynkowany, pod papą w stanie średnim, oficyna o wymiarach 14,0 x 8,7 m z surówki, pod papą w stanie złym i budynek gospodarczy o wymiarach 17,0 x 5,7 m, z surówki, kryty trzciną, w stanie złym. Dwór został przekazany na siedzibę szkoły a działka na ogródki szkolne i boisko.

 


Źródło:

xxx – Park w Pocierzynie, gm. Osięciny, koncepcja rewaloryzacji szaty roślinnej, opr. Jakub Zemła, Tomasz Zwiech, Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu, Warszawa, luty 1999, s. 8.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content