Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1949-08-05

Maj 27, 2020

Walne Zgromadzenia Banku Kredytowego Spółdzielnia Oszczędnościowo Pożyczkowa w Osięcinach i Kasy Stefczyka Spółdzielni w Topólce z dnia 5 sierpnia 1949 r. podjęły uchwałę o połączeniu się. Postanowiono, że podstawą połączenia będzie statut Banku Kredytowego SOP w Osięcinach jako spółdzielni przejmującej. Termin połączenia wyznaczono na dzień 10 października 1949 r. Kasę Stefczyka w Topólce reprezentował członek zarządu Jan Bloch a Bank Kredytowy SOP w Osięcinach członkowie zarządu: Kazimierz Nędzusiak i Stanisław Marciniak. W przekazaniu brał również udział przedstawiciel PBR O/ Woj. Bydgoszcz Wydział Instr. – Rewizyjny GKS Erwin Bortel. W Sądzie Okręgowym we Włocławku połączenie zostało zarejestrowane w dniu 12 kwietnia 1956 r. Spółdzielnię Kasa Stefczyka w Topólce wykreślono z rejestru sądowego.

 

Źródło:

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

01.     Zdjęcie z jednej z wycieczek organizowanych przez Gminną Kasę Spółdzielczą w Osięcinach. Na zdjęciu od lewej: 1. Michał Maciejewski z GKS w Osięcinach i Józef Smentek z Punktu Kasowego w Topólce.

 

Skip to content