Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1949-10-01

Maj 27, 2020

W 1949 r. administracja Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach zaczęła powoli przenosić się z biura przy ul. Kilińskiego do budynków przejętego Spółdzielczego Stowarzyszenia Spożywców “Jutrzenka” w Osięcinach przy ul. Włocławskiej 5 i 6. (obecnie ul. Włocławska 1). Najpierw został przeniesiony skup żywca ( referat “H” i referat “Bekony”) oraz pracownik biurowy Aniela Wysocka. W dniu 1 października 1949 r. odbyło się tam po raz pierwszy posiedzenie Zarządu Spółdzielni. Od tego też dnia w posiedzeniach Zarządu oprócz członków Zarządu udział brali: I i II Sekretarz Komitetu Gminnego PZPR, przedstawiciel Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy GS“SCH” w Osięcinach, Przewodniczący Rady Zakładowej, Przedstawiciel Ligi Kobiet i Zarządu Koła Związków Zawodowych.


 

Źródło:

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.


 

Jan Cybertowicz

Skip to content