Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Zgłoś suszę rolniczą

Szanowni Rolnicy, Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych suszą za pomocą aplikacji "Susza". Uwaga: Tylko posiadacz gospodarstwa może zgłosić szkodę rolniczą. Wniosek zostanie rozpatrzony, jeśli będzie potwierdzony podpisem...

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1950-06-26

Maj 27, 2020

Dnia 26 czerwca 1950 r. odbyło się w Domu Ludowym (Strażnica OSP) w Osięcinach Walne Zgromadzenie Członków Banku Kredytowego Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa z odpowiedzialnością ograniczoną w Osięcinach. Głównym powodem zwołania Walnego Zgromadzenia było przekształcenie Banku Kredytowego w Gminną Kasę Spółdzielczą. Przekształcenia dokonano na podstawie zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 4 stycznia 1950 r. Pełna nazwa spółdzielni brzmiała: Gminna Kasa Spółdzielcza w Osięcinach z odpowiedzialnością udziałami. Działalnością swoją obejmowała gminę Osięciny i gminę Czamanin. Zgodnie z nowym statutem GKS, ogłoszonym jako wzorcowy w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1949 r., wybrano nowy Zarząd w składzie:

1.


Stanisław Szałek
przewodn.
Zielińsk


2.


Stanisław Marciniak
członek
Osięciny


3.


Czesław Wojtasik
członek
Osięciny


zastępcy członków:

1.


Michał Rosołowski
zastępca członka
Torzewo


2.


Władysław Sateja
zastępca członka
Samszyce


 

W myśl paragrafu 5.1. nowego, dopiero zatwierdzonego statutu Gminnej Kasy Spółdzielczej w Osięcinach, który brzmi: Członkami Kasy mogą być wszystkie osoby zamieszkałe na terenie działalności Kasy, z wyjątkiem osób znanych na terenie gminy jako wyzyskiwacze, Walne Zgromadzenie zaakceptowało usunięcie z członków spółdzielni: Adama Napartego, Jana Knasiaka, Wincentego Czyżewskiego, Stanisława Drążkiewicza, Bogumiła Napartego i Aleksandra Płoszaja. Jak widać w składzie usuniętych członków spółdzielni znaleźli się ludzie, którzy tę spółdzielnię reaktywowali. W wolnych wnioskach kilku delegatów domagało się jeszcze usunięcia z członków spółdzielni Stefana Rogalskiego i Henryka Praszyńskiego. Walne Zgromadzenie na to już nie chciało się zgodzić.

W takiej formie organizacyjnej Gminna Kasa Spółdzielcza w Osięcinach została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym we Włocławku w  dniu 25 lipca 1950 r.

 

            W ciągu 1950 i 1951 roku prowadzona była ostra walka klasowa. W tym czasie z szeregów członków Spółdzielni usunięto „naleciały element, jak kułaków i różnych spekulantów”.  Za „kułaka” uważano wtedy rolnika posiadającego powyżej 12 ha ziemi, a za „spekulanta” osobę, która prowadziła nawet najmniejszą prywatną działalność gospodarczą.

Na początku lat 50 XX w. władze partyjno – rządowe dążyły do kolektywizacji wsi. Miały w tym pomóc administracyjne rygory, m.in.:

1.       wydano odgórny nakaz wykluczenia z grona członków GKS rolników posiadających gospodarstwa rolne o obszarze powyżej 12 ha.,

2.       Wprowadzono ponownie dostawy obowiązkowe produktów rolnych: zbóż i ziemniaków oraz zwierząt rzeźnych i mleka, za które płacono rolnikom ceny o połowę niższe niż rynkowe.

 

Źródło:

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

xxx – Zamieszczone zdjęcia pochodzą z książki: Jan Cybertowicz, Cezary Maciejewski, Z kart historii Kujawsko – Dobrzyńskiego  Banku Spółdzielczego 1926 – 2005, Włocławek 2006.

 

 

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01.  Stanisław Drążkiewicz.


 

02.  Adam Naparty.


 

Skip to content