Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1950-07-01

Maj 27, 2020

Ustawa z dnia 20 III 1950 r. zniosła w gminach zarządy gminne wraz ze stanowiskiem wójta a powołała prezydia gminnych rad narodowych, które działały na sesjach. Na terenie gminy prezydium sprawowało wszystkie funkcje władzy państwowej oraz było organem zarządzającym i wykonawczym. Na czele gminy stał Przewodniczący Prezydium Rady, który czuwał nad prawidłowym wykonaniem uchwał rady i kierował pracami prezydium. Na Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Osięcinach z dniem 1 lipca 1950 r. został wybrany rolnik z Kościelnej Wsi Stanisław Janowski.

 

Źródła:

xxx – APW, Wstęp do inwentarza grupy zespołów: Gminne Rady Narodowe Powiatu Aleksandrowskiego z lat 1945-1954, Grupa zespołów 103-115, sygn. 68, opr. J. Łazarska.

xxx – Notatki dotyczące gminy – gromady Osięciny w latach 1943-1973 sporządzone przez długoletniego Sekretarza Gminy Eugeniusza Kowalskiego., (  w posiadaniu autora w odpisie).

xxx – Kronika Gminy Osięciny od 1824 r. do końca 1969 r., t. 1 i od roku 1970 do końca 1972 r., t. 2, (w posiadaniu autora).

 

Jan Cybertowicz

Skip to content