Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1952-01-01

Maj 27, 2020

Zarządzeniem Ministra Państwowych Gospodarstw Rolnych z dnia 1 stycznia 1952 r. utworzone zostało przedsiębiorstwo „Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych – Osięciny”. Przedsiębiorstwu przydzielono gospodarstwa rolne wraz z ubocznymi gałęziami produkcji: 1.) Gospodarstwo Rolne Broniewo z przynależnym Gospodarstwem Płowki, 2.) Gospodarstwo Rolne Dobre, 3.) Gospodarstwo Rolne Jarantowice, 4.) Gospodarstwo Rolne Latkowo, 5.) Gospodarstwo Rolne Michałowo, 6.) Gospodarstwo Rolne Osięciny z przynależnym Gospodarstwem Czamanin, 7.) Gospodarstwo Rolne Morzyce, 8.) Gospodarstwo Ogrodnicze Morzyce, 9.) Gospodarstwo Rolne Plebanka, 10.) Gospodarstwo Rolne Przemystka – Brudziczyn, 11.) Gospodarstwo Rolne Racięcin z przynależnym gospodarstwem Kryszkowice, Rudzk Duży i gorzelnią Kryszkowice, 12.)Gospodarstwo Rolne Seroczki z suszarnią, 13.) Gospodarstwo Rolne Wąsewo, 14.) Gospodarstwo Rolne Wierzbie z gorzelnią i 15.) Gorzelnia Rolnicza Czamanin. Na stanowisko dyrektora Zespołu Państwowych Gospodarstw Rolnych – Osięciny został mianowany Franciszek Cybulski a jednostką nadrzędną był Okręgowy Zarząd Państwowych Gospodarstw Rolnych w Bydgoszczy mający swoją siedzibę przy ulicy Stalina 68.

Źródła:
xxx – Dokumentacja archiwalna OHZ Spółka z o.o. w Osięcinach.


Jan Cybertowicz

Skip to content