Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1954-04-29

Maj 27, 2020

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Gminnej Kasy Spółdzielczej w Osięcinach z dnia 29 kwietnia 1954 r. i Walnego Zgromadzenia Gminnej Kasy Spółdzielczej w Bądkowie z dnia 12 września 1954 r. połączyły się dwie wyżej wymienione Spółdzielnie na podstawie bilansów sporządzonych na dzień 31 marca 1954 r. Podstawę prawną połączenia stanowił statut GKS w Osięcinach jako spółdzielni przejmującej. Powyższy zapis Sąd Powiatowy (Rejestrowy) we Włocławku sporządził w dniu 18 maja 1955 r. Gminna Kasa Spółdzielcza w Bądkowie została wykreślona z rejestru spółdzielni. Z zarejestrowaniem połączenia spółdzielni były trudności, ponieważ sąd żądał od Zarządu GKS w Osięcinach Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Gminnej Kasy Spółdzielczej w Bądkowie w sprawie przyłączenia się do GKS w Osięcinach. Uchwały takiej nie było, ponieważ GKS w Bądkowie, jako spółdzielnia, była rozwiązana na wniosek NBP przez Ministra Finansów. Po połączeniu terenem działania GKS w Osięcinach były gminy: Osięciny, Czamanin i Bądkowo w powiecie aleksandrowskim.

 

Źródło:

xxx – Materiały archiwalne Banku Spółdzielczego w Osięcinach.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content