Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Zgłoś suszę rolniczą

Szanowni Rolnicy, Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania szkód rolniczych spowodowanych suszą za pomocą aplikacji "Susza". Uwaga: Tylko posiadacz gospodarstwa może zgłosić szkodę rolniczą. Wniosek zostanie rozpatrzony, jeśli będzie potwierdzony podpisem...

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1955-05-18

Maj 27, 2020

W lutym 1955 r. zaczęły się przygotowania do Walnego Zebrania Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach. W dniach 14 – 22 lutego odbyły się we wszystkich gromadach zebrania, na których zostali wybrani delegaci na WZP. Każde zebranie obsługiwał wyznaczony pracownik. Walne Zebranie odbyło się 26 lutego 1955 r. Na ten dzień zabezpieczone były wszystkie furmanki ze Spółdzielczych Gospodarstw Rolnych do przewozu delegatów. W dniu 18 maja 1955 r. Sad Okręgowy we Włocławku zarejestrował nowy Zarząd Gminnej Spółdzielni w składzie:

1. Stanisław Rudzki – prezes zarządu,

2. Józef Gadziomski – wiceprezes,

3. Zbigniew Kopczyński – wiceprezes,

4. Andrzej Boniec – zastępca członka zarządu,

5. Stefan Lewandowski – zastępca członka zarządu.

W maju Zarząd Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach wydelegował dwóch pracowników do poszczególnych gromad w celu zawiązywania Spółdzielni Produkcyjnych. Rok ten przyniósł również poważną inwestycję. Zbudowana została nowa piekarnia mechaniczna. Wykonawcą był Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni w Aleksandrowie Kuj.

 


Źródła:

xxx – Jan Cybertowicz, 90 lat Spółdzielni “Jutrzenka” w Osięcinach, Opracowanie niepublikowane.

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

 


Opis fotografii:  1. Piekarnia mechaniczna Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach zbudowana w 1955 r. przez PZGS w Aleksandrowie Kuj.
 

Skip to content