Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1956-07-31

Maj 27, 2020

Zarejestrowany w marcu 1956 r. Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach już w lipcu  nieco się zmienił.  Zarząd w nowym składzie:

1. Józef Albrecht                         – prezes  zarządu

2. Jan Zalichta                             – członek  zarządu

3. Zbigniew Kopczyński             – członek  zarządu  

4. Stefan Lewandowski               – zastępca członka  zarządu

5. Zdzisław Banaszkiewicz         – zastępca członka  zarządu

w Sądzie Okręgowym we Włocławku został zarejestrowany 31 lipca 1956 r.

W tym czasie na terenie działalności Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach powstawały kolejne Spółdzielnie Produkcyjne m.in. w Kościelnej Wsi, które przejmowały od GS Spółdzielcze Gospodarstwa Rolne – Resztówki. Część Spółdzielczych Gospodarstw Rolnych została przekazana szkołom, a część z nich została rozparcelowana. Problem SGR –  Resztówek przynoszących Gminnej Spółdzielni wielkie straty został rozwiązany.

            W związku ze  zmianami podziału administracyjnego woj. bydgoskiego od dnia 1 stycznia  1956 r. z południowej części powiatu aleksandrowskiego utworzony został powiat radziejowski. Po wybraniu władz powiatowych Zarząd WZGS przystąpił do organizowania PZGS w Radziejowie dla 8 spółdzielni, w tym Osięcin, przejętych z powiatu aleksandrowskiego. Pierwsze Walne Zebranie Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radziejowie zostało zwołane w dniu 17 listopada 1956 r. i z tą datą  pod patronat PZGS w Radziejowie  przeszły  gminne spółdzielnie  w Bytoniu, Dobrem, Osięcinach, Piotrkowie, Przewozie,  Radziejowie, Topólce i Wierzbinku.

 

Źródła:

xxx – Jan Cybertowicz, 90 lat Spółdzielni „Jutrzenka” w Osięcinach, Opracowanie niepublikowane.

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni „Jutrzenka”.

xxx – Spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu województwa bydgoskiego. Monografia X – lecia 1948-1958, pod red. S. Potockiego, Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bydgoszczy, 1959, s. 130.

xxx – Zdjęcie ze zbiorów archiwalnych Jana Cybertowicza.

 

Jan Cybertowicz

 

Opis fotografii:

01.  Zbigniew Kopczyński – członek  zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Osięcinach zarejestrowanego 31 lipca 1956 r. w Sądzie Okręgowym we Włocławku.

 

Skip to content