Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

więcej komunikatów »

1957-05-31

Maj 27, 2020

W dniu 31 maja 1957 r. Sąd Okręgowy we Włocławku zarejestrował nowy Zarząd Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska” w Osięcinach w składzie:

1. Józef Albrecht – prezes zarządu

2. Jan Zalichta – I członek zarządu

3. Zbigniew Kopczyński – II członek zarządu  1. Bolesław Szatkowski – członek zarządu dochodzący  2. Wincenty Koprowski – członek zarządu dochodzący  3. Leon Zaremba – członek zarządu dochodzący  4. Leon Jezierski – członek zarządu dochodzący
8. Stefan Lewandowski – zastępca członka zarządu

9. Zdzisław Banaszkiewicz – zastępca członka zarządu

Zarząd w powyższym składzie działał do 5 sierpnia 1958 r.

 

Źródła:

xxx – Jan Cybertowicz, 90 lat Spółdzielni “Jutrzenka” w Osięcinach, Opracowanie niepublikowane.

xxx – Materiały archiwalne i bieżąca dokumentacja Spółdzielni “Jutrzenka”.

 


Jan Cybertowicz

Skip to content