Gmina Osięciny

Gmina zlokalizowana jest przy trakcie łączącym Brześć Kujawski i Radziejów – dwa ośrodki w obrębie Kujaw odgrywające istotną rolę już od wczesnego średniowiecza sprawia, że historia tych ziem zawsze pozostawała z nimi w bliskim związku. Istotną rolę odgrywała również bliska lokalizacja Włocławka, od XII w. Stolicy biskupstwa.

Charakterystyka Gminy

Obszar gminy Osięciny leży w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i północno-wschodniej części powiatu radziejowskiego. W wewnętrznym podziale administracyjnym powiat dzieli się na jednostki samorządowe. Gmina Osięciny jest jedną z 7 gmin powiatu radziejowskiego.

Wpisani w dzieje Osięcin i okolic

W czasie okupacji hitlerowskiej diecezja włocławska straciła 220 kapłanów tj. ponad 50% duchowieństwa. W tej liczbie znaleźli się dwaj kapłani z Osięcin: ks. proboszcz Wincenty Matuszewski i ks. prefekt Józef Kurzawa. Zamordowani zostali w bestialski sposób w nocy z 23 na 24 maja 1940 r.

KOMUNIKATY

Ważna Informacja !

W dniu 30 marca 2024r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacja PKP będzie nieczynny.

więcej komunikatów »

1957-09-01

Maj 27, 2020

W dniu 1 września 1957 r. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej remizy w OSP Pilichowo. Ochotnicza Straż Pożarna w Pilichowie powstała w 1945 r. Pierwszym prezesem był Jan Skonieczny a naczelnikiem Stefan Kmieć. Początki działalności były bardzo trudne z powodu braku własnego lokalu i sprzętu gaśniczego. Na potrzeby OSP wykorzystywano część pomieszczeń w dworze po przedwojennym właścicielu Pilichowa. Tam przechowywano sprzęt pożarniczy, ale także organizowano różne imprezy, z których dochód przeznaczany był na zakup sprzętu. Dobrze układała się również współpraca ze Szkołą Podstawową w Pilichowie. Jej kierowniczka Irena Ostrowska udostępniała pomieszczenia szkoły na organizowanie różnych imprez przez OSP. Za zebrane fundusz już w 1946 r. zakupiono czapki strażackie oraz materiał, z którego krawiec z Bełszewy uszył dla strażaków mundury. OSP w Osięcinach przekazała strażakom z Pilichowa w 1946 r. sikawkę ręczną i 6 przedwojennych hełmów. Miejscowi rzemieślnicy zrobili toporki i bosaki. Z tym sprzętem, zwykłym wozem konnym, na dźwięk uderzeń w odkładnię od pługa strażacy spieszyli do pożarów. W roku 1954 OSP w Pilichowie otrzymała motopompę Leopoldia. Rok później na placu zakupionym od Teofila Małeckiego przystąpiono do budowy remizy strażackiej wykorzystując materiały rozbiórkowe ze zniszczonych dworów w Bilnie i w Szalonkach. Wszystkie prace murarskie wykonano we własnym zakresie pod kierunkiem murarza Kazimierza Wesołowskiego i stolarza Józefa Wesołowskiego. Z zarządu OSP najaktywniej pracowali: Franciszek Becinski – skarbnik, Henryk Beciński – sekretarz i Stanisław Spychalski – zastępca komendanta a ze strażaków Teofil Małecki i Edward Sobucki. W budowie pomagali również: Józef Gadziomski – kierownik do spraw handlu GS w Osięcinach, Aniela Wysoka – planistka z GS w Osięcinach oraz Stanisław Lorenc – przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Pilichowie. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radziejowie przekazało na budowę 10 000 zł. a Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Radziejowie 5 000 zł. W dniu 24 sierpnia 1957 r. powołano komitet organizacyjny, a już 1 września 1957 r. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej remizy.

 

Źródła:

xxx – Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilichowie.

 

Jan Cybertowicz

Skip to content